Sức khỏe

    Xuất hiện nhiều trường hợp que tránh thai đi lạc vào tim, phổi… chuyên gia đưa ra cảnh báo không được bỏ qua

    Comments (0)

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *