Nhà đẹp

    Với chi phí chưa đến 254 triệu, KTS đã giải quyết bài toán cho mẹ đơn thân sở hữu nhà cấp 4, diện tích 47m²

    Comments (0)

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *