Ăn ngon – Khéo tay

    Người Tàu chỉ cần thực hiện một bước nhỏ này thôi là bao nhiêu đất cát ở nghêu sò đều nhả ra hết sạch

    Comments (0)

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *