Làm đẹp

    Lệ Quyên sau khi tháo sụn mũi: Mũi thấp và to nhưng gương mặt vẫn hài hòa, hiền hậu chứ không hề xuống sắc

    Comments (0)

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *