Bốn câu đố thử tài khả năng tư duy của bạn

    Câu 1: Tìm hai điểm bất hợp lý trong bức hình dưới đây? >Xem đáp án” href=”https://vnexpress.net/tin-tuc/giao-duc/bon-cau-do-thu-tai-kha-nang-tu-duy-cua-ban-3855106-p2.html”>>>Xem đáp án Câu 2: Tìm điểm bất hợp lý trong hình dưới đây? >Xem đáp án” href=”https://vnexpress.net/tin-tuc/giao-duc/bon-cau-do-thu-tai-kha-nang-tu-duy-cua-ban-3855106-p3.html”>>>Xem đáp án Câu 3: Bạn thức dậy và…

    Bốn câu đố rèn luyện khả năng tư duy nhanh

    Câu 1: Điền các số thích hợp vào dấu hỏi chấm ở hàng cuối? >Xem đáp án” href=”https://vnexpress.net/tin-tuc/giao-duc/bon-cau-do-ren-luyen-kha-nang-tu-duy-nhanh-3824977-p2.html”>>>Xem đáp án Câu 2: Điền số còn thiếu vào dấu ba chấm? >Xem đáp án” href=”https://vnexpress.net/tin-tuc/giao-duc/bon-cau-do-ren-luyen-kha-nang-tu-duy-nhanh-3824977-p3.html”>>>Xem đáp án Câu 3: Tìm 10…