Pháp luật

    Hôm nay, tòa quân sự xét đơn xin giảm án của cựu thượng tá Út ‘Trọc’

    Comments (0)

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *