Hà Nội công bố đề thi tham khảo vào lớp 10

    Tối 31/10, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố 10 đề thi tham khảo các môn: Ngoại ngữ, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý và Giáo dục công dân. Mục đích là tạo…