Làm đẹp

    Gầy đáng báo động nhưng vẫn tập luyện hùng hục cho Victoria’s Secret Show, Ming Xi bị fan hỏi: "Làm gì còn mỡ đâu mà đốt?"

    Comments (0)

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *