Sức khỏe

    Đi khám vì nghi mắc ung thư, người đàn ông tá hoả vì trong dạ dày bám đầy "sinh vật lạ"

    Comments (0)

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *