Kinh doanh

    Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu: “Ký cam kết thì phải quyết liệt, chứ nói mà không làm thì không hiệu quả gì đâu”.

    Comments (0)

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *