Ăn ngon – Khéo tay

    Cho cả đùi gà vào nồi cơm điện "nấu một thể", tôi bị mẹ chồng mắng nhưng món ăn của tôi khiến bà kinh ngạc

    Comments (0)

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *