Làm đẹp

    Bình thường lên đồ cũng xinh, mỗi tội cứ đến Fashion Week là Hoa Hậu Mỹ Linh lại mặc linh tinh vì ham… "giật giũ"

    Comments (0)

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *