Better Life Farming phát triển tiềm năng canh tác cà phê Việt Nam

    Better Life Farming là dự án hỗ trợ vật tư nông nghiệp đầu vào, tập huấn kỹ thuật giúp nhà nông quản lý dịch hại, quản lý dinh dưỡng và thực hành tưới tiết kiệm thông qua hệ thống tưới…

    Chung kết hội thi ‘Nông dân Bayer triệu phú’

    Đêm chung kết hội thi “Nông dân Bayer triệu phú” đã diễn ra tại Cần Thơ, ngày 11/10 vừa qua. 6 nông dân tham gia vòng chung cuộc là Nguyễn Đình Thi (Bình Thuận), Phan Văn Hậu và Huỳnh Công…